Fördjupningsuppgift: Stjärnor - Fysik, årskurs 9

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Fysik
 • A
 • 4
 • 1566
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Stjärnor - Fysik, årskurs 9

En faktabaserad text där eleven redogör för stjärnor och dess uppbyggnad. Notera att källor saknas.

Utdrag

"En stjärna är ett roterande klot av plasma, som i sin tur är het joniserad gas. Så snart kärnan i den nyfödda stjärnan har hettats upp av gravitationssammandragningen till 10 miljoner grader Kelvin ökar fusionen av väte till helium till en betydelsefull nivå. Värmeenergin som produceras ger så småningom ett tillräckligt starkt tryck för att kunna motverka gravitationens förkrossande styrka, varefter den normala stjärna, som vår sol, kan slå sig till ro inför den längsta perioden av sin existens. Senare, när vätebränslet i kärnan har tagit slut och om stjärnan har tillräckligt stor massa, kommer fusionen av tyngre element att äga rum. Massan är stjärnans viktigaste egenskap. Ju massivare stjärnan är, desto större blir trycket från de övre lagren mot kärnan och ju större trycket mot kärnan är desto högre blir temperaturen. Kärnan hos en stjärna med en solmassa på minst 0,08 kommer långsamt att värmas upp av gravitationskraften fram till tröskelvärdet för en effektiv kärnfusion, som är 10 miljoner grader Kelvin. Men i en så marginell stjärna kommer fusionshastigheten att vara så långsam att vätebränslet kommer att räcka i hundratals miljarder år."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Stjärnor - Fysik, årskurs 9

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  brabrabrabrabrammmyas veri gut