Fördjupningsuppgift: Stress och prestation i det postmoderna samhället

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • A
 • 6
 • 2149
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Stress och prestation i det postmoderna samhället

En fördjupningsuppgift som handlar om stress och prestationer i det postmoderna samhället. Eleven gör en personlig reflektion kring normer, medielandskap och valmöjligheter gör med vår psykiska hälsa.

Elevens kommentar

Den går helt klart att förbättra inom språk och strukturering.

Innehåll

Det postmoderna samhället

- Inledning
- Dagens situation bland ohälsan, har den ändrats med åren?
- Medias påverkan, prestationer och ideal
- Egen erfarenhet
- Prestation
- Konsekvenser
- Lösningar
- Framtid
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Inledning
I dagens samhälle, så föds vi inte in till vår plats. Religioner och familjetraditioner ligger inte till grund för hur vår verklighet ser ut längre. Vi tror inte längre helt på religiösa, politiska eller vetenskapliga teorier, utan vi utgår istället ifrån oss själva. Staten styr inte längre lika mycket hos oss, utan det är jag och mig själv som är i fokus. Människan har alltså förlorat kontakten till det som vi kallade för verklighet förr. Vi är friare människor, som kan välja vår egen lycka och framgång. Vad som dock är farligt i dessa nya fria levnadssätt är att människan sätter högre press på sig själv och vill absolut inte med några omständigheter misslyckas med saker och ting. Vi styrs mycket av dagsländor och media och detta är något som även också påverkar oss väldigt mycket i vardagen. Media ger ut propaganda på hur allt bör vara och förvränger verkligheten som ställer höga krav på individen. Genom dessa krav på människan skapas det flera konsekvenser. Både män, men framförallt kvinnor mår generellt sämre över dessa krav vad gällande utseende och att prestera... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Stress och prestation i det postmoderna samhället

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  väldigt bra, skulle varit bra med fler psykologiska förklaringar
 • 2016-03-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  .....................................
 • 2016-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra skrivet!!!!