Fördjupningsuppgift: Stress ur olika perspektiv - Psykologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • C
 • 3
 • 1502
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Stress ur olika perspektiv - Psykologi 1

En fördjupningsuppgift som undersöker fenomenet "stress". Eleven fokuserar bland annat på skillnaden mellan långvarig och kortvarig stress samt undersöker orsaker, förlopp och konsekvenser av stress ur det biologiska perspektivet och det kognitiva perspektivet.

Innehåll

- Inledning
- Avhandling
- Avslutning
- Källhänvisning

Utdrag

"Avhandling
De olika perspektiven ser på stress på olika vis. Inom det biologiska perspektivet så förklarar man stressen med hjälp av tre olika faser, även kallat general adaption syndrom, GAS. Den första fasen kallas för alarmfasen och är den första delen av stressreaktionen. Den är en akut stress, där av namnet och varar inte längre än max några minuter. I denna fas aktiveras det sympatiska nervsystemet. Kroppen producerar adrenalin och noradrenalin, puls och blodtrycket ökar och all energi förs ut till musklerna. Om stressen slutar här så återhämtar vi oss hyfsat fort, om den inte gör det så går vi in i andra fasen, motståndsfasen. I denna fast kommer man att försöka återhämta sig, all energi används för att motverka stressen."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Stress ur olika perspektiv - Psykologi 1

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Studenten beskriver stress och dens upplevelse väldigt bra och utförligt
 • 2014-03-11
  enkelt att förstå och givande! förbättring kunde ha varit tydligare källor
 • 2016-10-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Really good stuff! Allt jag behövdes finns
 • 2016-01-11
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  bra, inte så omfattande och ingen djup analys