Svensk välfärd

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • VG
 • 2
 • 438
 • PDF

Svensk välfärd

En kort och enklare fördjupningsuppgift som redogör för den svenska välfärdens utveckling från mitten på 1800-talet och framåt. Eleven nämner bland annat det svenska folkhemmet och Per-Albin Hansson, BNP samt begreppet "solidaritet". Notera att källhänvisningen är bristfällig.

Utdrag

"I dag Sverige ett så kallad välfärdsamhälle. Begreppet välfärd kan tolkas som ett samlingsbegrepp på människors levnadsförhållande, som ofta bygger på deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden etc.

Ett välfärdsamhälle, är det tänkt, skall fungera på så sätt att systemet av solidaritet byggs upp så att alla människorna i samhället ska bidra till, och få del av välfärden.

Sverige har inte alltid varit ett välfärdsamhälle, tvärtom var det ett fattigt land i mitten av 1800-talet. Tiderna förändrades och på grund av Sveriges viktigaste produkter som råvaror, skogen, järnmalmen och vattenkraften blev Sverige i början av 1900-talet ett nyblivet industrisamhälle. Den svenska välfärdsstatens utvekling hänger alltså samman med demokratins framväxt i Sverige."... Köp tillgång för att läsa mer

Svensk välfärd

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2013-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den var bra skriver men tyvärr så hjälpte den inte mig så mycket då jag ska skriva om välfärdens fördelning i sverige.
 • 2015-05-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  rikitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig vveeeeeeeet e aef ae ae f
 • 2014-07-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  en kort och bra sammanfattning
 • 2014-03-20
  bra skrivet men kanske kortfattat.