Fördjupningsuppgift: Teism, nihilism och existentialism - Filosofi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Filosofi A
 • MVG
 • 3
 • 1140
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Teism, nihilism och existentialism - Filosofi A

En fördjupningsuppgift med titeln "Meningen med livet". Eleven diskuterar denna frågan och redogör samtidigt för de filosofiska inriktningarna teism, nihilism och existentialism.

Utdrag

Meningen med livet
Vad är igentligen meningen med livet? varför lever vi? Nästan alla människor
ställer sig frågan någon gång under sin livstid. För vissa är ett liv utan mening en
väg mot döden som om livet inte har någon mening, varför leva när du endå
kommer att dö. Under tidens lopp har många filosofer ställt frågat sig om vad
meningen med livet är, och jag tänkte fördjupa mig i tre huvudsakliga
filosofiska synset, existensialism, teism och existensialism.

I teism, tror man att en eller flera gudar, med kraftfulla och mystiska egenskaper, ger mening till människan genom direkt eller indirekt interaktion., exempel som inkluderar teism är kristendom, islam, judendom, gud är skaparen av universum och har ditt öde i sina händer, denna typ av filosofi kräver en oerhört stark tro, eftersom när man ständigt blir ifrågasätt har bristfälliga källor. Till exempel i kristendomen, har ingen idag sett Gud direkt och människor bara kan förlita sig på uppenbara religiös upplevelser, Bibeln och andra testamenten som bevis för Guds existens.

Det som utmärker teism är att det existerar en själslig och en fysisk värld. Vi lever i den fysiska världen och när vi dör så kommer vi till den själsliga världen och lever vårt efterliv. I... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Teism, nihilism och existentialism - Filosofi A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-27
  mycket bra text! hjälpte mig mycket
 • 2015-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  wefgfwsggsrgwsgwsggsgsgsggsg