Fördjupningsuppgift: Teorier kring Livets Uppkomst - Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 1
 • B
 • 3
 • 1254
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Teorier kring Livets Uppkomst - Biologi 1

En fördjupningsuppgift som undersöker och beskriver olika teorier kring livets uppkomst:

- Kollisons- och vattenpölsteorin
- Uralstringsteorin
- Utomjordiska teorier

Vidare så för eleven även en diskussion kring dessa olika teorier och huruvida de kan anses giltiga eller ej.

Lärarens kommentar

Mycket bra jobbat!

Innehåll

- Livets Uppkomst
- Kollisons- och vattenpölsteorin
- Uralstringsteorin
- Utomjordiska teorier
- Diskussion om teorierna
- Källkritik

Utdrag

"Alla arter som idag existerar i vår värld, har vi idag kunnat ta reda på hur de har utvecklas under flera miljoner år från att vara enkla organismer till komplicerade djur och växter. Vad är egentligen liv då? Det finns faktiskt ingen klar förklaring, men för att svara på frågan måste man först försöka definiera vad liv är. Det finns dock vissa egenskaper gemensamt för allt liv och dessa är att de uppfyller vissa krav som tillexempel förmåga till ämnesomsättning, att fortplanta sig eller förmåga till att växa samt reagera på omgivningen. Idag har vi flera olika bra förklaringen på evolutionen och utvecklingen av de olika arterna med flera olika teorier. Men ändå vet vi än idag fortfarande inte hur livet har kommit till. Hur de första organismerna bildades och hur död materia har kunnat bli till liv? Svaret på dessa frågor kommer förmodligen vetenskapligt aldrig att kunna bevisas men i alla fall finns det väldigt många teorier om just detta ämne. Charles Darwin bland andra kända forskare är ett exempel som har haft en betydande roll i detta ämne. Flera forskare har under sin tid att försöka hitta svaret och tillexempel under antiken fanns bl.a. Aristoteles som hade påstått att komplexa organismer kom fram spontant ur abiotiskt material."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Teorier kring Livets Uppkomst - Biologi 1

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  vilken underbara text