Fördjupningsuppgift: Triangelhandeln på 1500-1700-talet - Historia B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Historia B
  • G
  • 3
  • 929
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Triangelhandeln på 1500-1700-talet - Historia B

En kortare fördjupningsuppgift i historia där eleven undersöker triangelhandeln på 1500-1700-talet. Fokus ligger bland annat på den transatlantiska slavhandeln samt slaveriet i Afrika.

Innehåll

- Inledningen och bakgrunden till allt
- Naturresurser och rikedomar
- Mänsklighetens natur
- Bakgrunden till den transatlantiska slavhandeln och dess syfte
- Slaveriet i Afrika
- Triangelhandeln gjorde England rikast i världen
- Källförteckning

Utdrag

Inledningen och bakgrunden till allt

I början av 1500-talet till slutet av 1700-talet så utvecklades det europeiska samhället i en väldigt stor omfattning och genomgick kraftiga förändringar i allt från kunskap till politiska maktsystem. Man hade t e.x upptäck att jorden inte var universums mittpunkt och man hade även börjat utforska en helt ny kontinent som fick namnet Amerika samtidigt som man hade uppfunnit en hel del hjälpverktyg så som stjärnkikare, flintlåsgevär och mycket mer.

Under denna perioden även kallad den nya tiden så ansåg maktledningen att kontrollen över land och olika naturresurser var ytterst viktigt eftersom att man helt enkelt villa utöka och stärka sitt land, i både ett defensivt och ett offensivt syfte, samtidigt som man ville vara så respektabel som möjligt.
Detta ledde självklart till en känsla av orättvisa och maktkamp mellan de européeiska staterna och tack vare detta så var det väldigt många människor som ansåg sig själva som väldigt utnyttjade, ignorerade och orättvist behandlade. Ungefär så som det alltid har varit... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Triangelhandeln på 1500-1700-talet - Historia B

[0]
Inga användarrecensioner än.