Fördjupningsuppgift: Tryckfrihet, yttrandefrihet och mediernas makt

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Tryckfrihet, yttrandefrihet och mediernas makt

En fördjupningsuppgift där eleven inleder med att kort beskriva vad tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen innebär. Vidare så diskuteras även ett antal frågor som rör mediernas makt i samhället:

- Medierna har rätt att granska dem som har makt i samhället. Vad tycker ni om det?
- I Sverige får inte makthavare bestämma över vad medierna publicerar. Jämför Sverige och ett annat land när det gäller synen på yttrandefrihet och tryckfrihet.
- Mediernas frihet medför också ett stort ansvar. Enskilda människor kan drabbas stort av viss sorts publicitet. Kom på några exempel på detta?
- Mediernas frihet medför också ett stort ansvar. Enskilda människor kan drabbas stort av viss sorts publicitet. Kom på några exempel på detta?
- Den svenska demokratin bygger på att ”all offentlig makt utgår från folket”. Genom medierna kan människor i Sverige få insyn i frågor som rör samhället. Vilken fråga tycker ni är viktigast idag att diskutera i medierna? Diskutera och kom fram till en fråga som engagerar er båda och som ni också kan se att människor tänker olika om. Tydliggör detta i er text.

Lärarens kommentar

Har inte betygsatts än.

Elevens kommentar

Ingen aning

Utdrag

"Medierna har också rätt att granska dem som har makt i samhället.

1. Vad tycker ni om det?
Jag tycker att det är positivt till en viss gräns. Självklart gör tillexempel poliser tjänstefel, vilket de kommit undan med om ingen hade granskat deras arbete. Dessutom tror jag att man arbetar bättre och mer noggrant när man vet att någon granskar det man gör. Dock finns det ingen som granskar journalisterna, vilket betyder att de också kan göra fel. Dessutom finns det journalister som har negativ ställning till olika tjänstemän, och därför kan man inte alltid lita på det som skrivs om makthavarna. När medierna gjort något fel, ska tidningarna alltid dementera, vilket innebär att de skriver vad som har blivit fel i nästa nummer. Tyvärr brukar dessa vara väldigt små och ligga i slutet av tidningen, vilket betyder att man knappt lägger märke till dem."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Tryckfrihet, yttrandefrihet och mediernas makt

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-02-02
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
    braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa