Fördjupningsuppgift: Universums uppkomst, solsystem, stjärnor och svarta hål

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Fysik
  • VG
  • 2
  • 918
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Universums uppkomst, solsystem, stjärnor och svarta hål

En fördjupningsuppgift från årskurs 9 där eleven redogör för universums uppkomst, solsystemet, stjärnornas uppkomst och utveckling samt svarta hål.

Elevens kommentar

Jag kunde ha skrivit lite mer, men jag fick ända VG!

Innehåll

* Universums uppkomst
* Solsystemet
* Stjärnornas uppkomst och utveckling
* Fördjupningsområde / Svarta hål
* Källförteckning

Utdrag

Universums uppkomst:
Det finns några få teorier om hur universum kom till, men grundteorin idag är Big Bang, som betyder “Den stora smällen”, och själva termen gavs ut av Fred Hoyle år 1950. Teorin bygger på att materian, som alltid har funnits i rymden var samlad till en atom och som sedan exploderade på grund av att det var mycket tätt och varmt. Detta skedde för cirka 13,7 miljarder år sedan. Det finns dock inga förklaringar om hur materian bildade galaxer och stjärnor bland annat. Efter smällen började universum att bli allt större och större, och det pågår fortfarande, med en takt på 5-10% på en miljard år.

Solsystemet:
Solsystemet är det vardagliga namnet på vårt solsystem och ligger i vår galax som kallas för Vintergatan. Här ingår vår planet, Jorden som även kallas för Tellus med de andra åtta planeterna, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto. Även vår måne tillsammans med deras, solen och asteroider, kometer och... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Universums uppkomst, solsystem, stjärnor och svarta hål

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-03-27
    bra material och bra skrivet, tack!