Fördjupningsarbete: Att uppfostra ett barn - Psykologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Psykologi A
 • MVG
 • 4
 • 2809
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Fördjupningsarbete: Att uppfostra ett barn - Psykologi A

Ett fördjupningsarbete som undersöker hur man bäst uppfostrar ett barn utifrån olika psykologiska teorier. Fokus ligger bland annat på närhet eller ignorans och gränssättningar utifrån psykodynamiska teorier och behavioristiska teorier.

Lärarens kommentar

Väldigt bra!

Studienets kommentar

Brist på källor.

Innehåll

- Närhet eller ignorans?
- Gränssättningar
- Olika teorier
- Sammanfattning och slutliga reflektioner

Utdrag

Barnpsykiatern John Bowlby menar att uppmärksamheten som ges från föräldrar ger också en del av barnets inre erfarenheter. Dessa gör att barnet kan veta vad som väntas i olika möten med folk och det ser dessutom sitt eget värde på ett bättre sätt. Detta gör att barnet i framtiden får det lättare med att bl.a. förstå normer och göra ett bättre bemötande med personer. Detta är alltså en bättre metod än att använda sig av time out... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Att uppfostra ett barn - Psykologi A

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fick inspiration av denna uppsats.