Fördjupningsuppgift: Upplysningen och upplysningsförfattare

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska som andraspråk 2
  • MVG
  • 4
  • 1225
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Upplysningen och upplysningsförfattare

En fördjupningsuppgift om upplysningen, skriven av en elev med svenska som andraspråk. Eleven redogör för epokens framväxt i Frankrike och Sverige, samt presenterar ett antal betydelsefulla upplysningsförfattare.

Innehåll

- Upplysnings epok
- Upplysning i Sverige
- Voltaire (1694-1778)
- John locke (1632-1704)
- Anna Maria Lenngren (1754-1817)
- Daniel Defoe (1660-1731)
- Jonathan Swift (1667-1745)
- Hedvig Chrlotta Nordenflyeht(1718-1763)
- Jean Jacque Rousseau(1712-1778)

Utdrag

Under 1700 talet började en utvecklings tid som kallas upplysningstid.
De faktorer som bidrog till att upplysningen spreds i en sådan stor utsträckning i Frankrike är att läskunnigheten ökade då böcker blev alltmer vanligare, upplysningen hade gjort att vetenskapen blev en trend, ett samtalsämne som diskuterades i kaffehus och salonger. Frankrikes kungar som inspirerades av utilitarismen hade även anpassat landet genom reformer och gett medborgarna rättigheter när det kom till yttrandefrihet. Renässansens idéer och andra upplysnings filosofier hade format en ny samhällsklass: borgarna.

I Frankrike förekom det samhällmässiga problem under 1700-talets andra hälft. Frankrike präglades fortfarande av den medeltida ståndsindelningen som representerades av adeln, kyrkan och ”det tredje ståndet” vilket innefattade resten av befolkningen. Godsägare och adelsmän höll sig till en viss del av den gamla feodaliska verksamheten. Ekonomin i Frankrike var ruinerad, och en missväxt drabbade år 1788. Allt detta resulterade i den franska revolutionen vilket blev början på slutet av feodalismen i Europa (samt påbörja av industrialismen och kapitalismen).
Upplysnings betonade:

Förnuftet, det betyder att under upplysnings tiden alla befolkning de hade tron på hur de tänka och de hade förmåga att utveckla utan hjälp från annat... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Upplysningen och upplysningsförfattare

[0]
Inga användarrecensioner än.