Fördjupningsuppgift: Upplysningen och Voltaire - Svenska

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 2
 • Annat
 • MVG
 • 2
 • 510
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Upplysningen och Voltaire - Svenska

En sammanfattning över upplysningen och författaren Voltaire, där eleven beskriver både epokens och författarens karakteristiska stildrag. Vidare så görs även en kortare analys av verket "Candide". Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra och väl tal med bra innehåll och fint sammanfattad utan att bli för långt

Studienets kommentar

Den saknar källor

Utdrag

"Upplysningstiden:
Denna epok hämtade sin kraft från naturvetenskapen och protesterade mot det gamla samhället. Det vetenskapliga tänkandet började växa och man protesterade även mot kyrkan och kungamakten som hade alltför stor kontroll av folket. Just upplysningen innebar att man ville upplysa folket och att få de att använda sitt förnuft. Olika filosofer i både England och Frankrike skrev programförklaringar för t.ex. religionsfrihet, yttrandefrihet och helt enkelt individens frihet. Man tyckte att alla människor kunde tänka för sig själva och inte skulle tro på allt kyrkan sade till dem."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Upplysningen och Voltaire - Svenska

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra arbete som beskriver hur samhället har påverkat litteraturen! Bra inspiration och hjälp.
 • 2014-02-10
  Uppsatsen hjälpte mig att förstå mycket mer om vem Voltaire var!
 • 2017-04-14
  Skriven av Studerande på Termin 5
  mycket bra skrivit och bra innehåll.
 • 2014-03-28
  den var bra men väldigt kort!