Upplysningstidens framsteg och tänkare | Historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Medieprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 1237
 • PDF

Fördjupningsarbete: Upplysningstidens framsteg och tänkare | Historia

En fördjupningsuppgift i Historia, där eleven redogör för upplysningstidens framsteg och tänkare. Fokus ligger bland annat på Montesqueieu, Voltaire och Encyklopedisterna. Vidare så redogör eleven även för maktkamper under 1700-talet, samt Sverige under upplysningstiden.

Innehåll

- Upplysningstidens stora framsteg
- Kort och sammanfattat om Sverige under upplysningstiden
- Källförteckning

Utdrag

De absolut tre största och förnuftigaste filosoferna under 1700-talet var Montesquieu, Rousseau och Voltaire som hade filosofin jämlikhet, frihet och maktdelning. För övrigt så hade var och en av dessa en annorlunda uppfattning på hur en stat skulle styras med tanke på deras synvinklar på samhället men i slutändan så visade det sig att alla tre hade samma gemensamma rättvisa åsikt om att alla människor var lika värda.

De välkända författarna/filosoferna och politkerna hade väldigt stor uppfattning och påverkan på hur en stat skulle styras, detta hade även trycket från den växande befolkningen som blev alltmer upplysta.

Den som tolkade uppfattningen bäst var Montesquieu, han hade en väldig förmåga att se helheten ur ett historiskt och aktuellt perspektiv. Så som Voltaire kritiserade han att kungen fått sin makt av Gud men beundrade istället Englands sätt att styra med parlament och domstolar istället för att en enväldig skulle styra... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningstidens framsteg och tänkare | Historia

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-23
  Hjälpte mig i mitt arbete på historian..
 • 2016-08-30
  Skriven av Studerande på Termin 8
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-06-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Duger i krig...........