Fördjupningsuppgift: Utvecklingsfaser och FIRO-modellen - Idrott och hälsa A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Psykologi A
 • VG
 • 1
 • 361
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Utvecklingsfaser och FIRO-modellen - Idrott och hälsa A

En kortare introduktion till en grupps utvecklingsfaser enligt FIRO-modellen (skapad av Will Schultz). Eleven förklarar kort de tre faserna: tillhöra-fasen, rollsökningsfasen och öppenhetsfasen. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

bra!

Elevens kommentar

ha med egena åsikter

Innehåll

- Tillhöra-fasen
- Rollsökningsfasen
- Öppenhetsfasen

Utdrag

"FIRO-Modellen
Det är en modell som visar hur en grupps utvecklingsfaser ser ut och hur gruppen och individer fungerar i de olika faserna. Denna modell skapades av Will Schultz redan 1958. Den är vida spridd och omtyckt i världen, just på grund av sin enkelhet.

Det är en amerikansk psykolog som har kommit på en teori om hur en grupp utvecklas och hur varje person i gruppen har sin roll som gruppmedlem det vill säga finna sin roll i den och öppna sig för varandra, därmed är grupputveckling är en träning i kommunikation, samarbete etc. Den teoretiska delen är viktig för att båda hjärnhalvorna ska vara med i processen."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Utvecklingsfaser och FIRO-modellen - Idrott och hälsa A

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-08-30
  Skriven av Studerande på Termin 8
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa