Världskrigen | Nazisternas väg till Makten

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Historia
  • VG
  • 4
  • 1584
  • PDF

Världskrigen | Nazisternas väg till Makten

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för de händelser som ledde till att nazisterna kunde ta sig till makten i Tyskland under Mellankrigstiden. Fokus ligger bland annat på första världskriget, dess ekonomiska konsekvenser samt vad nazisterna gjorde för att skapa en diktatur (SA, SS, Gestapo och Hitler-Jugend).

Notera att källorna endast refererats till i generella termer - de är med andra ord inte inte tillräckligt precisa för att kunna spåra det faktiska informationsunderlaget.

Lärarens kommentar

Hon tyckte att den var bra.

Innehåll

- Orsakerna till 1:a världskriget utbrott
- 1:a världskriget förlopp
- Västfronten
- Östfronten
- Havet
- Resultatet av 1:a världskriget

- Tyskland ekonomiska förutsättningar under mellankrigstiden
- Den världsomfattande krisen och vilka åtgärder som sattes in

- Hur nazisterna kom till makten
- Vilka åtgärder tog nazisterna till för att skapa en diktatur
- SA
- SS
- Gestapo
- Hitler-Jugend

- Källor

Utdrag

"Orsakerna till 1:a världskriget utbrott
Det finns flera olika orsaker för att första världskriget påbörjades. Jag tror nog att det mest kända orsakern då den 28 juni 1914 en serbisk nationalist vid namn Gavrilo Princip sköt en österrikske ärtehertigen och habsburgske tronföljare Franz Ferdinand
och dennes hustru grevinnan Sophie von Chotek på en gata i Bosniens huvudstad Sarajevo.

När Serbien inte gick med på de vilkoren Österrike hade kommit upp med, förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien 28 juli. Ryssland började mobilisera den 25 juli för att hjälpa sitt alians land Serbien. Därefter så förklarade även Ryssland krig mot Österrike trots att tyskland hade varnat de."... Köp tillgång för att läsa mer

Världskrigen | Nazisternas väg till Makten

[0]
Inga användarrecensioner än.