Fördjupningsuppgift: Vattenkraft - Naturkunskap A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Naturkunskap A
 • MVG
 • 2
 • 590
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Vattenkraft - Naturkunskap A

En kortare fördjupningsuppgift där eleven undersöker vattenkraft med hänsyn till dess historia, hur tekniken fungerar, för- och nackdelar samt framtidsutsikter.

Innehåll

Hur tekniken fungerar
För- och nackdelar
Framtidsutsikter
Historia
Vatten kraftens användning förr och tidigare
Källor
Bildkälla

Utdrag

Hur tekniken fungerar

Vattenkraften uppstår i dammen som går till läges energi till rörelseenergi. Dammen ligger högt uppe då den är läges energi senare när vattnet strömmar ner till turbinerna då blir vattnet i rörelse (rörelseenergi). I turbinerna omvandlas energin till mekanisk energi som driver elgeneratorer. Dammen får sitt vatten från det naturiga kretsloppet. Regnet och snön som smälter samlas i floderna och sjöar, vattnet passerar ett intagningsgaller där föremål som t.ex is och grenar inte kan kommer in. Senare så leds vattnet genom en tilloppstunnel in i turbinhjulet då det börjar snurra. En generator är kopplad tilll turbinen och därför alstrar ström. Senare när vattnet har passerat turbinhjulet leds vattnet ut via utloppstunnel. På detta sätt som man använder vattnets energi har man i hundratals år använt till att driva t.ex. kvarnar och sågklingor... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Vattenkraft - Naturkunskap A

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den var bra, dock väldigt kortfattad hade velat ha lite mer för och nackdelar, dock tyckte jag att det var jätte bra med vilka källor hen hade använd och statistik.
 • 2014-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra uppsats som är kortfattad, mer utförlig och nyanserad när det kommer till för- och nackdelar med energikällan vore bra.
 • 2014-08-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den var bra nfsflsfsöjvnslfsl
 • 2014-02-18
  Mycket bra! Hjälpte mig mycket!