Fördjupningsuppgift: Verklighetens dimensioner - Filosofi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Gymnasieskola Årskurs 1
  • Annat
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1177
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Verklighetens dimensioner - Filosofi

En fördjupningsuppgift inom filosofi där eleven diskuterar den ontologiska frågan kring verklighet och verklighetens olika dimensioner. Fokus ligger här på bland annat mänsklig verklighet, objektiv verklighet och upplevd verklighet, samt elevens egna tankar och reflektioner.

Notera att källor saknas.

Studienets kommentar

Brist på källor

Utdrag

"Då man talar om filosofi så kan oftast frågan "vad är verklighet" dyka upp. Många Filosofer genom tiderna har sett denna ontologiska frågan på olika sätt inom metafysiken t.ex Aristoteles och Platon men också väldigt nya forskare nu är det min tur att se på verkligheten och se den ur min synvinkel!

Men tillbaka till då och nu förr var de vanligt att man ifrågasatte verkligheten med olika frågor t.ex Att Gud finns men att han finns i en annan verklighet det tänkte man mycket på förr men nu kanske man filosoferar om hur t.ex en spelgalen mänska eller tånåring ser verkligheten de kanske börjar tänka på ett annat sätt och ser verkligheten annorlunda SPELET blir deras verklighet."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Verklighetens dimensioner - Filosofi

[0]
Inga användarrecensioner än.