Företagsformer: Aktiebolag | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Affärsjuridik
  • C
  • 4
  • 1314
  • PDF

Företagsformer: Aktiebolag | Utredande text

En utredande text om aktiebolag som företagsform. Eleven redogör för de olika kriterierna som krävs för att ett företag ska kallas för aktiebolag, samt olika risker som man tar som företagare. Även aktiebolagets ägandeform och ansvarspunkter lyfts fram.

Innehåll

- Inledning
- Risk
- Ägandeskap
- Ansvar
- Sammanfattning i punktform

Utdrag

Inledning

I Sverige har vi idag sju stycken bolagsformer och en utav dessa är Aktiebolag. Aktiebolaget är den vanligaste associationsformen som vi har i dagens samhälle och beroende på vad för slags aktiebolag du ska starta, så finns det två krav som ska uppfyllas:
- Det första är att du måste registera bolaget hos bolagsverket, och i och med denna registering blir aktiebolaget en juridisk person, vilket jag återkommer till nedan.
- Det andra kravet är att du måste ha ett aktiekapital eller rättare sagt ett startkapital på 50 000 för att bilda ett privat aktibolag och 500 000 för att bilda ett publikt aktiebolag, jfm 1:5 ABL respektive 1:14 ABL. Skillanden mellan dessa två är att publika aktiebolag kan bli föremål för en allmän handel på den öppna markanden, medan denna möjlighet är begränsad för privata aktiebolag. Det går heller inte att inbjuda allmänheten att teckna eller köpa aktier inom privata aktiebolag. Och vid en snabb läsning kan det då ifrågasättas varför man då skulle vilja ha ett privat aktiebolag kontra ett publikt aktiebolag, då begränsningarna är såpass stora? Frågan kan besvaras genom att man som grundare av ett aktiebolag vanligvis inte har ett sådant stort kapital från en början, utan istället börjar man med ett privat aktiebolag och allt eftersom bolaget genererar vinst och känns stabilt på markaden, gör man i stället om det privata bolaget till ett publikt, och då kan man bjuda... Köp tillgång för att läsa mer

Företagsformer: Aktiebolag | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.