Företagsprojekt: Advokatbyrå | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Företagsekonomi 1
 • A
 • 10
 • 2996
 • PDF

Företagsprojekt: Advokatbyrå | Rapport

En rapport om ett företagsprojekt, där eleven fått i uppgift att undersöka verksamheten hos en advokatbyrå. Fokus ligger bland annat på advokatbyråns affärsidé, dess verksamhet, ägande, organisationsform, årsredovisning, inköpsarbete, budgetering och marknadsföring.

Lärarens kommentar

Jag har läst igenom din avslutande rapport för projektet med **** ADVOKATBYRÅ och den uppnår A betygsmässigt. En mycket väl sammanställd och beskriven rapport där du fått fram allt väsentligt för deras verksamhet. Bra sammanfattning och reflektioner för hela projektet!

Elevens kommentar

Jag gjorde det man kunde i uppsatsen. Man kan alltid förbättra den såklart, men går ändå inte att få ett högre betyg.

Innehåll

FÖRETAGSPROJEKT: ADVOKATBYRÅ
- Inledning 1
- Affärsidé 1
-- Målgrupp 1
- Mer om företaget 1
-- Verksamhet och ägande 2
-- Medarbetare 2
-- Miljö och hållbart företagande 2
- Leda och organisera 3
-- Organisationsform 3
-- Ledarskap och chefsnivåer 3
- Är verksamheten lönsam? 3
-- Företagets resultat 3
-- Vad säger årsredovisningen 4
- Inköpsarbetet 4
-- Olika typer av inköp 4
-- Inköpsarbetet 4
- Budgeteringsarbetet 4
-- Arbetet med budgetering 4-5
-- Synen på budgetering 5
- Marknadsföring 5
-- Marknadsmix 6
-- Kanaler och kostnader 6-7
- Sammanfattning 7
-- Sammanfatta kort de fakta du fått fram 7
-- Egna reflektioner 8
- Källor 8

Utdrag

Advokatbyrå är sen tidigare nämnt en väldigt liten verksamhet med få anställda. Det enda företaget är uppdelat i är en del arbetsuppgifter, men på ett eller annat sätt så hjälps alla ändå åt med varandras ärenden. Man skulle kunna säga att företaget är uppdelad i en såkallad funktionsorganisation där det finns två chefer som sitter på en VD-post. Och där ... Köp tillgång för att läsa mer

Företagsprojekt: Advokatbyrå | Rapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  ........................................................................
 • 2016-11-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a