Förföljese av homosexuella | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • Inget betyg givet
  • 7
  • 1711
  • PDF

Förföljese av homosexuella | Analys

En analys om förekomsten av förföljelse av homosexuella. Eleven ställer frågan om varför homosexualitet inte accepteras, och tar utgångspunkt i konstruktivismen och liberalismen för att redogöra för frågeställningen.

Innehåll

Förföljelse av homosexuella

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte och problemformulering
1.3 Metod och material
1.4 Teori
2. Analys
3. Diskussion
4. Avslutning
5. Källförteckning

Utdrag

På den konstruktivistiska synen så är det folkets handlande som konstruerar verkligheten och alltså inte naturlagar. Med andra ord så är naturlagarna om att man ska vara heterosexuell och fortplanta sig inte verklighet utan det är vi människors handlande som är verklighet. Människan utvecklar normer kring hur olika saker är och bör vara, det är något som växer fram i samspelet mellan människor. Detta är inte ett oföränderligt förhållande utan kan... Köp tillgång för att läsa mer

Förföljese av homosexuella | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.