Förhållandet mellan Darwins evolutionsteori och skapelseberättelsen | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 1
  • Religionskunskap 1
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 279
  • PDF

Förhållandet mellan Darwins evolutionsteori och skapelseberättelsen | Diskuterande text

En kort diskuterande text om förhållandet mellan Darwins evolutionsteori och skapelseberättelsen. Eleven redogör för vetenskapens respektive religionens syn vad gäller skapelseberättelsen, och diskuterar sedan om man behöver tro på det ena eller det andra.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Vetenskapens uppgift är att studera och förklara naturen genom observationer, experiment och tester. Religionen svarar däremot på frågor som rör moral, värderingar och mening. Många religioner har berättelser där det berättas hur den religionens Gud har skapat världen. Gemensamt för de allra flesta skapelseberättelser är att dess... Köp tillgång för att läsa mer

Förhållandet mellan Darwins evolutionsteori och skapelseberättelsen | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.