Förhållandet mellan minne och sömn | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Inget betyg givet
 • 11
 • 2049
 • PDF

Gymnasiearbetet: Förhållandet mellan minne och sömn | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete vars syfte är att undersöka hur minnet påverkas av sömn, genom att undersöka hur en rad personer klarar att genomföra olika minnesövningar efter för få respektive normalt antal timmars sömn.

Innehåll

Minnet och sömnen

Abstract
1. Inledning
1.1. Syfte
1.2. Bakgrund
1.3. Hypotes
2. Metod
3. Material
4. Resultat
5. Diskussion
6. Referenser

Utdrag

1. Inledning
Vi människor spenderar en fjärdedel utav våra liv i sömnen, därför det verkligen viktigt att se till så att man får ordentligt med sömn och den utav kvalitét.
För att vi ska kunna klara av vardagen som till exempel skolan eller arbetet så bör vi ha en väl fungerande minne, annars blir det svårt att kunna klara av vardagen. Under denna undersökningen kommer ni att få se ett arbete där vi har lagt ner minst 80 timmar på bara det praktiska. Ni kommer även att få se intressanta fakta angående minnet och sömnen.

1.1 Syfte
Syftet med vår undersökning är att lyfta fram hur vi utför saker på minnestester bättre när man har tillräckligt med sömn jämfört med lite sömn. När presterar vi bäst, när vi har sovit lite eller när vi är utvilade?

1.2 Bakgrund
Sömn består av olika djup, och delas därefter i olika sömncykler som varar mellan 90 till 120 minuter och de varierar mellan en och en. Sömn är oerhört viktig och tar ungefär en fjärdedel av våra liv (16). Under en individs sömn går den i intervall mellan båda djupare och ytligare. När man drömmar då uppfinner man sig i så kallade ”toppen” på varje cykel (se figur 1). De kallas för REM sömn ,eller Rapid Eye movement sleep ,vilket betyder att ögonen rör sig under ögonlocken och det är då vi upplever att vi drömmer . Det är viktigt att vakna på ”rätt” sätt, d.v.s. att kunna vakna upp med ett bättre humör och för att känna sig piggare så behöver man få mycket REM-sömn (8)... Köp tillgång för att läsa mer

Förhållandet mellan minne och sömn | Gymnasiearbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressant läsning, speciellt disskutionen.
 • 2017-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-11-05
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  verkligen bra arbete..