Förhållandet mellan religion och vetenskap | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • C
 • 4
 • 1432
 • PDF

Förhållandet mellan religion och vetenskap | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i form av en hemtenta som diskuterar förhållandet mellan religion och vetenskap. Eleven berättar om vad de respektive begreppen innebär och diskuterar hur religion och vetenskap påverkar samhället och vår identitetsformning, samt hur förhållandet mellan dessa har utvecklats genom tiderna.

Innehåll

Religion och vetenskap

- Inledning
- Presentation
- Diskussion
- Avslutning
- Källkritik
- Källförteckning

Utdrag

Vi i Sverige lever i ett sekulariserat samhälle där det är accepterat att både tro på en religion och att förhålla sig till en sekulär livsåskådning. Till skillnad från land som USA, där religion är en stor del av samhället, är Sverige ett väldigt privatreligiöst land. D.v.s. vi är väldigt tysta om det är så att vi förhåller oss till en specifik livsåskådning.
I artikeln ”Studie om tro och intelligens” tar de upp en studie som gjorts vid ett universitet i USA om hur intelligens och tro hör ihop. Studien visade att människor med hög IQ ofta vänder ryggen till religion medan dem med... Köp tillgång för att läsa mer

Förhållandet mellan religion och vetenskap | Fördjupningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse
 • 2017-01-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet, du kanske skulle behöva resonera mer
 • 2016-02-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra , bra källor
 • 2016-01-25
  Bra jobbat och skrivet.