Förhållandet mellan tro och vetenskap | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 3
 • 944
 • PDF

Förhållandet mellan tro och vetenskap | Utredande text

En utförlig utredande text som ser närmre på förhållandet mellan tro och vetenskap. Eleven undersöker vilka likheter och skillnader som finns mellan religion och vetenskap, samt vilka motsättningar som kan sägas förekomma. Här lyfts ett flertal olika perspektiv upp för att diskutera ämnet.

Innehåll

- Tro & vetenskap
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Religion och vetenskap, är två begrepp som ofta benämns som antonymer. Enda sedan vetenskapens och religionens uppkomst i gamla Egypten har de två fenomenen levt sida vid sida men emellertid har det skapats en hård konkurrens, med tanken om att dessa skall strida mot varandra. I denna uppsats ska jag undersöka vad det är det som gör att vetenskapen och tron motsätter sig varandra, samt hur det kan förekomma likheter mellan de två områdena.

Det finns många punkter där religion och vetenskap krockar, med de generella motsättningarna som förekommer mellan religion och vetenskap är att de förespråkar två perspektiv som motsäger varandra. Ett tacksamt exempel på detta är inom kreationismen och den ateistiska evolutionen. Inom kreationismen tror man att världen skapades analogt med skapelseberättelsen i Första Mosebok. Detta innefattar tron om att Gud har skapat världen ca 4000 år f.Kr på sex dagar och vilade på den sjunde. Man tror även att Gud skapade nutida livsformer utan att använda tidigare avlägsna arter. De flesta kreationister anser även att naturvetenskapliga teorier om universums ålder samt dess härkomst är... Köp tillgång för att läsa mer

Förhållandet mellan tro och vetenskap | Utredande text

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra text med bra jämförelser.
 • 2016-04-03
  bra text och väldigt bra tänkbar.
 • 2017-01-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Otroligt duktigt skrivet, bra wow
 • 2015-09-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa