Förintelsen - "Den slutgiltiga lösningen" | Orsaker | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • B
 • 8
 • 3200
 • PDF

Förintelsen - "Den slutgiltiga lösningen" | Orsaker | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om förintelsen, "den slutgiltiga lösningen", och vilka orsakerna bakom den var. Här belyser eleven vad det var som gjorde att förintelsen kunde inträffa, varför just judar drabbades samt vad skillnaden var mellan ett koncentrationsläger och ett förintelseläger.

Lärarens kommentar

Mycket bra skrivet.

Elevens kommentar

Dela upp undersökningen i kronologisk ordning.

Innehåll

1. Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte 3
1.3 Frågeställning 3
1.4 Avgränsning 3
1.5 Metod 3
2. Undersökning/resultat 4
2.1 Vägen till förintelse 4
2.2 Kända initiala aspekter 4
Bojkotten 4
Anti-judiska lagar 5
Kristallnatten 5
2.3 Dålig tid i tyskland 5
2.4 Judehatets ursprung 5
2.5 Hitlers hjärntvättning av befolkningen 6
2.6 Koncentrationsläger och förintelseläger 6
3. Slutsatser/analys 7
4. Källförteckning 7

Utdrag

1.1 Bakgrund
Förintelsen, eller ”den slutgiltiga lösningen” som tyskarna själva kallade det, inträffade under andra världskriget. Nazityskland, med Hitler som härskare, skulle ta över hela världen samtidigt som de ständigt pratade om ”den ariska rasen” och ”ett rent folk”. Vad menade han med det, då? Jo, en del människor skulle helt enkelt exkluderas från det ”perfekta” samhälle som han strävade efter. Främst var det judar som förföljdes, men även romer, homosexuella, utvecklingsstörda...

1.2 Syfte
Syftet med min rapport är att ta reda på de bakomliggande faktorerna som gjorde att förintelsen kunde inträffa. Om befolkningen var så hjärntvättad att de inte förstod hur hemskt och fel det var att göra något sådant som de gjorde mot andra människor, eller om de helt enkelt inte...

1.3 Frågeställning
Jag har valt tre stycken frågeställningar för att få reda på detta och det är:
- Vad var det som gjorde att förintelsen kunde inträffa?
- Varför just judar?
- Vad är skillnaden på ett koncentrationsläger och ett förintelseläger?... Köp tillgång för att läsa mer

Förintelsen - "Den slutgiltiga lösningen" | Orsaker | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet! Väldigt nyanserat och tydligt. Otroligt hjälpsamt när jag skrivit en undersökande text angående ämnet. Tack!
 • 2016-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tack så mycket!! var verkligen till stor hjälp