Förintelsen ur idealistiskt perspektiv | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia A
 • A
 • 3
 • 1533
 • PDF

Förintelsen ur idealistiskt perspektiv | Utredande text

En utredande text där Förintelsen under andra världskriget undersöks ur ett idealistiskt perspektiv (med idéer och ideologier i centrum). Fokus ligger bland annat på dolkstötslegenden, antisemitism, nationalism, socialdarwinism, rashygien, nazism och nazismens påverkan på Förintelsen. Vidare så diskuteras även andra aspekter som kan ha påverkat Förintelsen.

Notera att källförteckning saknas.

Innehåll

FÖRINTELSEN
- Inledning
- Dolkstötarlegenden
- Antisemitism
- Nationalism
- Socialdarwinism
- Rashygien
- Nazism
- Nazismens påverkan av förintelsen
- Sammanfattning
- Vad jag inte tagit med
- Källkritik

Utdrag

"Antisemitism: Antisemitism betyder hat/förföljelse (pogromer) mot judar. Antisemitism är motsatsen till filosemitism som innebär en positiv inställning gentemot judendom. Enligt levnadshistoria.se var antismetismen som störst under förintelsen då ungefär 6 miljoner judar dödades. Nazisterna var arga på judarna eftersom de ansåg att första världskrigets kapitulation och inflationskrisen som uppstod efter Versaillesfreden var deras fel. Hoten från kommunismen skyllde man även på ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Förintelsen ur idealistiskt perspektiv | Utredande text

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra och kul att se det ur det perspektivet, lärorikt
 • 2015-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra! men hade lite stavfel här och där
 • 2016-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra tack så mycket!!!
 • 2016-02-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  skön skrivet och lärde mig mycket.