Förnybara energikällor: Artificiell fotosyntes | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 2
  • Annat
  • C
  • 3
  • 369
  • PDF

Förnybara energikällor: Artificiell fotosyntes | Sammanfattning

En kort sammanfattning med fokus på förnybara energikällor, som redogör för artificiell fotosyntes innebär. Eleven berättar om de olika stegen i den artificiella fotosyntesprocessen, och diskuterar för- och nackdelar med artificiell fotosyntes.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Växter har förmåga att omvandla solens strålningsenergi till kemiskt lagrad energi genom fotosyntesen. Människan kan få nytta av växternas lagrade solenergi när vi eldar ved eller använder oljebaserade drivmedel i våra bilar. Drömmen om att direkt genom solljuset skapa bränslen s.k. ”solbränslen” lever i högsta grad. Ett exempel är de försök som går ut på att lära sig behärska... Köp tillgång för att läsa mer

Förnybara energikällor: Artificiell fotosyntes | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.