Förorenat vatten av klädindustrin | Fördjupningsuppgift | Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 3
  • 1569
  • PDF

Förorenat vatten av klädindustrin | Fördjupningsuppgift | Naturkunskap

Denna fördjupningsuppgift handlar om klädindustrins påverkan på vårt vatten utifrån både ett miljö- och ett socialt perspektiv. Den innehåller exempelvis en beskrivning av klädernas tillverkningsprocess, konsekvenser av klädindustrins stora mängden kemikalieutsläpp, samt en framtidsbeskrivning. Dessutom diskuteras vad man som konsument kan göra för en mer hållbar utveckling.

Innehåll

- Kemikalier under klädernas tillverkningsprocess.
- Vad blir konsekvenserna av de kemikalieutsläpp klädindustrin medför?
- Den stora efterfrågan på kläder
- Den nutida klädindustrin
- Vad kan man göra som konsument?

Utdrag

Klädindustrin samt modebranschen har många frågor att ta sig an då de anses vara en av de smutsigaste branscherna i världen, både utifrån ett miljöperspektiv och ett socialt perspektiv. Trots den stora mängden brister anser jag att det allra största hotet mot miljön, kopplat till konsumtionen av kläder, är den förorening av vatten som orsakas genom de stora mängder kemikalieutsläpp industrin medför.
Under klädernas tillverkningsprocess används det vid flera olika tillfällen kemikalier. Vissa används vid framställningen av fibrer och tyg, medan andra används i syfte för att uppnå särskilda funktioner eller ett visst utseende. Kläder kan var framställda av antingen naturfibrer eller konstfibrer. Oavsett vilken sorts fiber det handlar om har nästan alla material behandlats med kemikalier på något vis innan fibrerna spunnits till garn och garnet vävts till tyg. Naturfibrer är fibrer som antingen kommer från växtriket eller djurriket, exempelvis bomull och lin. Dessa material behandlas vanligtvis med bekämpningsmedel som förebygger och motverkar skada från djur, växter och mikroorganismer på de växter och djur som materialen framställs från. Konstfibrer delas även de in i två sorter... Köp tillgång för att läsa mer

Förorenat vatten av klädindustrin | Fördjupningsuppgift | Naturkunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.