Till Förruttnelsen | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • A
 • 3
 • 1468
 • PDF

Till Förruttnelsen | Analys

En analys av Erik Johan Stagnelius dikt "Till Förruttnelsen". Fokus ligger på olika möjliga tolkningar av texten, uppbyggnaden och dess budskap. Vidare så reflekterar eleven över hur man kan se att dikten skrevs under romantiken.

Utdrag

Hur diktens handling ska tolkas är svårt att säga. Vid en första anblick såg jag dikten som en berättelse om en man som dött och ber sin hustru att skynda sig till döden för att ansluta sig till honom. Denna bild fick jag troligtvis redan när jag läste första meningen ”Förruttnelse, hasta, o älskade brud” och omedvetet bestämde mig för att han talade med sin hustru, vilket Stagnelius troligtvis var ute efter. Om man tolkar dikten på detta vis skulle jag se det som att mannen inte får vara i himlen och inte heller leva när han säger att han är ”förskjuten av världen, förskjuten av gud” samt att ”Jag plågas häruppe, men lycklig jag bliver därnere hos dig.”, som att han är fast i ett slags limbotillstånd på jorden där han vill stanna med sin fru som vålnader, eller kanske som vampyrer med tanke på att han skriver om att deras kammare är en svartklädd bår. Eller så är han i himlen, men att han menar att han är förskjuten av världen och hon är förskjuten av Gud eftersom att han inte får besöka jorden och Gud nekat hans brud att lämna jorden och komma till himlen ännu.
I andra stycket beskriver han då hur de äntligen får älska när de återförenas igen. Han tackar henne även för att hon stannar på jorden som en skepnad tillsammans med honom när han säger ” Rik är du, o flicka! - i hemgift du giver den stora, den grönskande jorden åt mig.”.
I sista stycket beskriver han hur de äntligen kan gifta sig nu, eller kanske förnyar de sina löften. På bröllpet har de med sig ”svartklädda brudsvänner”, vilket kan betyda att på bröllopet kommer flera varelser som är som dem. Meningen ”och gröna gardiner oss dölja.” kan betyda att om de är gastar så syns de inte utan människor ser bara den gröna grönskan kring dem. Men den sista meningen har jag svårare att förstå i den här versionen... Köp tillgång för att läsa mer

Till Förruttnelsen | Analys

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-30
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ...............................................
 • 2021-11-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Denna kan jag rekommendera!
 • 2017-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Material relaterade till Till Förruttnelsen | Analys.