Förskjutning av jämviktsläge genom ändring av koncentration | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • C
 • 6
 • 1841
 • PDF

Förskjutning av jämviktsläge genom ändring av koncentration | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka hur jämviktsläget för en reversibel reaktion kan ändras genom att ändra på koncentrationen av reaktanterna. Detta gör eleven genom att lägga olika lösningar/kemikalier/ämnen i järntiocyanatlösningar för att se om jämviktsläget för järntiocyanatlösningen ändras. Genom att undersöka vilka ämnen som tillsatts i lösningen kan eleven beskriva hur systemet förskjutits.

Innehåll

FÖRSKJUTNING AV JÄMVIKTSLÄGE
- Sammanfattning
- Inledning
-- Syfte
-- Teori
- Metod
-- Material
-- Utförande
- Resultat
- Diskussion och felkällor
- Källförteckning

Utdrag

Metod:
Material:
8- brunnars rack (för mikroskala) 5 dropprör
Omrörstav Liten bägare (50 cm3)
Järn(III)nitratlösning 0,1mol/dm3 Kaliumtiocyanatlösning 0,1 mold/dm3
Silvernitratlösning 0,05 mol/dm3 Dinatriumvätefosfat lösning 0,1 mol/dm3
Avjonat vatten Järntiocyanitlösning

Utförande:
Laborationen utfördes enligt följande steg, (efter att materialet hade tagits fram),
Steg 1: 10 droppar av Järntiocyanitlösning lades i 7 olika brunnar i brunnracket med hjälp av ett dropprör, de olika brunnarna numrerades från 1-7.
Steg 2: 8 droppar vatten lades brunn 6. Denna brunn användes för att jämföras med.
Steg 3: I brunn 1 tillsattes 5 droppar Järn(III)nitratlösning. Skillnaden i utseendet på den totala lösningen antecknades och jämfördes med brunn 6.
Steg 4: I brunn 2 tillsattes 5 droppar Kaliumtiocyanatlösning. Skillnaden i utseendet på den totala lösningen antecknades och jämfördes med brunn 6.
Steg 5: I brunn 3 tillsattes 5 droppar silvernitratlösning. Skillnaden i utseendet på den totala lösningen antecknades och jämfördes med brunn 6.
Steg 6: I brunn 4 tillsattes 5 droppar dinatriumvätefosfatlösning. Skillnaden i utseendet på den totala lösningen antecknades och jämfördes med brunn 6.
Steg 7: I brunn 5 tillsattes vatten så att volymen av lösningen i brunnen fördubblades. Skillnaden i utseendet på den totala lösningen antecknades och jämfördes med brunn 6.
När de olika lösningarna blandades med järntiocyanitlösning användes olika dropprör för varje lösning så att de inte skulle kunna blandas ihop med varandra... Köp tillgång för att läsa mer

Förskjutning av jämviktsläge genom ändring av koncentration | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  taaaaaaaaaaaaaaaaaaaack

Material relaterade till Förskjutning av jämviktsläge genom ändring av koncentration | Labbrapport.