Försök med alkaner | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • B
  • 5
  • 1111
  • PDF

Försök med alkaner | Labbrapport

En labbrapport som handlar om ett försök med alkaner, som svarar på hur framställning av metan sker genom reaktion mellan natriumacetat och natriumhydroxid. Syftet med laborationen var att undersöka kolvätens (alkaners) egenskaper och studera utfall vid förbränning av dessa samt påvisa vilka produkter som bildas.

Lärarens kommentar

Kolla och förbättra strukturen på texterna.

Innehåll

Laborationsrapport: Försök med alkaner

- Hypotes
- Introduktion
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Material

• Skedar (spatlar)
• Brännare
• Stativ med klämmor och muff
• Bägare ca 100 cm3
• Vanna
• 3 st provrör med proppar
• Stort svårsmällt provrör (180 * 18 mm)
med genomborrad propp och vinklat avledningsrör
• Mortel och stöt
• Provrörsställ

Kemikalier

• Vattenfritt natriumacetat (CH3COONa)
• Natriumhydroxid (NaOH)
• Kalkvatten (mättad lösning av kalciumhydroxid)

Metod

3 provrör fylldes med vatten och placerades uppochnedvända i en vattenfylld vanna. Natriumacetat och Natriumhydroxid stöttes och blandades i en mortel innan saltblandningen hälldes i ett stort provrör som förseddes med en genomborrad gummipropp och ett avledningsrör. Provröret monterades sedan snett i ett stativ och avledningsröret placerades så att det mynnade under vattenytan i vannan.

Saltblandningen värmdes sedan i ett dragskåp med hjälp av en brännare. När gasen strömmade jämnt ur avledningsröret fördes var och ett av provrören mot avledningsrörets mynning så att vattnet i dem ersattes med den bildade gasen. Det första röret slopades (då det antagligen innehöll en blandning av syre och en gas). De två andra rören proppades igen under vattenytan vilket förhindrade att vatten eller luft läckte in.

Ett av provrören ställdes i ett provrörställ (det andra sparades som reserv). Sedan togs proppen ur och en tändsticka fördes till provrörsmynningen och antände metangasen. Då gasen hade brunnit färdigt hälldes lite kalkvatten i och proppen sattes tillbaka innan provröret skakades... Köp tillgång för att läsa mer

Försök med alkaner | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.