Försoning i Rwanda | Folkmord | Internationella relationer

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Internationella relationer
  • A
  • 2
  • 1360
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Försoning i Rwanda | Folkmord | Internationella relationer

En uppsats i "Internationella relationer", där eleven undersöker hur försoningen i Rwanda gått efter folkmordet. Fokus ligger bland annat på återinförandet av en rättsstat, presidenten Kagame, sökandet efter sanning, kvinnornas och barnens roll i processen, samt relationen mellan förövare och offer.

Notera att källor saknas.

Utdrag

"Försoning – Folkmordet i Rwanda:
Rwanda är sakta på väg att återhämta sig men människorna lever i rädsla för varandra eller för att ett annat folkmord ska ske. Dödsiffran låg på ungefär en halv miljon, andra källor säger en miljon.

Det viktigaste en stat kan göra för att skapa försoning är att upprätta fred, säkerhet och ordning. Efter folkmordet i Rwanda saknade landet den expertis som krävdes för att sköta en regering och dess administration. Rwandas ekonomi kollapsade. En av de första sakerna som behövdes göra var att få en fungerande rättsstat återinförande och att institutioner skapades som kunde främja försoning.

I dagens Rwanda är det svårt att föreställa sig att det endast var 19 år sedan folkmordet ägde rum. Folket i Rwanda tackar presidenten Kagame för det. Kagame har en vision att bygga samman rwandier och ge Rwanda en positiv symbol för andra länder. I huvudstaden Kigali byggs hotell, arenor och andra projekt. Det är viktigt för en stat att skapa försoning. Presidenten har fokus och mål för försoning och återuppbyggnad vilket är positivt i en stat som behöver en ledare."... Köp tillgång för att läsa mer

Försoning i Rwanda | Folkmord | Internationella relationer

[0]
Inga användarrecensioner än.