Första världskriget | Konfliktanalys

Se fler bedömningar 4 4 4 4 4 4 (2 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1

Ämne

Historia 1b

Betyg

B

Antal sidor

5

Antal ord

2104

Filformat

PDF

Första världskriget | Konfliktanalys

En konfliktanalys av första världskriget, som redogör för dess olika orsaker och konsekvenser. Vidare så diskuteras hur man hade kunnat förebygga krigets utbrott, och kapitalismens roll i konflikten lyfts även fram

Innehåll
Första världskriget casetext

- Aktörer
- Fakta
- Orsak
- Verkan
- Problem
- Lösning

Utdrag
En medverkande orsak till kriget var imperialismen och nationalismen i Europa. Att länderna fick så stora imperium, med så många kolonier runt om i världen gav bra förutsättningar för nationalismen. Nationalismen innebar att varje land var övertygade om att just de var bäst, att just de hade det största imperiet och att inget annat land hade någon... [läs mer nu]