Första världskriget | Konfliktanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • B
 • 5
 • 2104
 • PDF

Första världskriget | Konfliktanalys

En konfliktanalys av första världskriget, som redogör för dess olika orsaker och konsekvenser. Vidare så diskuteras hur man hade kunnat förebygga krigets utbrott, och kapitalismens roll i konflikten lyfts även fram

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Aktörer
- Fakta
- Orsak
- Verkan
- Problem
- Lösning

Utdrag

Fakta:
Kriget varade mellan år 1914 till år 1918, alltså i 4 år. I kriget dog det över 16 miljoner människor. Första världskriget hade ett på den tiden nytt slags krig som kallas för skyttegravskrig. Skyttegravskrigets strategi handlade om att försvara sin egen position samtidigt som man försökte anfalla mot motståndarens position. Kort sagt så gick det ut på att springa fram till motståndarens sida och försöka ta död på alla soldater där innan motståndarna hann skjuta ihjäl en själv. Skyttegravarna fungerade som ett slags skydd/försvar. Under tidigare krig hade arméerna varit betydligt mindre än de var under första världskriget, vilket ledde till att soldaterna inte kunde försvara ett område särskilt länge och kriget tog därmed slut relativt snabbt. Nytt med detta kriget var de stora massarméerna som båda sidorna hade med i kriget, vilket gjorde att kriget varade under en längre period. Det handlade också om de moderna vapnen man hade börjat tillverka under industrialismen, som t.ex kulsprutan. Kulsprutan gjorde det lättare för soldaterna att försvara sin skyttegrav/sin position men gjorde det därmed svårare att anfalla, och det tog längre tid innan någon lyckades vinna ett anfall och vinna kriget. Industrialismens infrastruktur, dvs järnvägsnät, gjorde det möjligt att nå fronten snabbt med förnödenheter, vapen och nya soldater. I tidigare krig när det gick dåligt för ena sidan på grund av att de fick slut på soldater, vapen eller förnödenheter så tvingades de ge upp. Men i detta skyttegravskriget var det bara att köra ut nya soldater till fronten vilket innebar att kriget i princip skulle kunna hålla på i en evighet. Nya vapen: kulsprutan, gasen, eldkastaren, stridsvagnen, ubåten Ena sidan anfaller med bajonetter, andra sidan skjuter ner dem med kulspruta och artilleri. -Ubåtskrig: båda allianserna försöker sänka motståndarnas båtar med de transporterade varorna- förstörelse. Orsak: Andra sidan bör ej få tillgångarna till handel för vapen osv

Orsak:
-Den allra största drivkraften till kriget tror jag har och göra med ekonomin. Länderna tävlade inte bara om kolonierna på grund av stoltheten om att ha det största imperiet utan på grund av de ekonomiska skälen. Från kolonierna fick man (tog man) nämligen mycket viktiga råvaror till sitt land vilket innebar mycket pengar och förutsättningar för en framväxande industri. -Frankrike och Tyskland hade en ouppklarad konflikt sedan flera tidigare krig, det senaste 1870-1871. Under det kriget vann Tyskland mot Frankrike och Frankrike var tvungna att ge delar av sin mark till Tyskland. Det gjorde att Frankrike kände sig förödmjukade och kände
hela tiden en längtan efter att hämnas mot Tyskland + att de ville ha tillbaka sina... Köp tillgång för att läsa mer

Första världskriget | Konfliktanalys

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra innehåll men fattas källor
 • 2016-03-15
  ---------------------------------------