Första världskriget och mellankrigstiden | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Hotell- och restaurangprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Annat
  • G
  • 12
  • 4165
  • PDF

Första världskriget och mellankrigstiden | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för första världskriget och mellankrigstiden (1914-1939). Fokus ligger bland annat på det politiska läget i Europa, utlösande händelser/faktorer av första världskriget, händelseförlopp, fredsavtal, ekonomisk kris under mellankrigstiden och nya politiska spänningar som skulle leda till Hitlers väg till makten.

Innehåll

VÄRLDSKRIGENS TID 1914-1939
- Inledning
- Första världskriget: varför bildades allianser, och varför bröt kriget ut?
- Mellankrigstiden
- Källa

Utdrag

"Inledning:
Innan första världskriget började stod Europa i höjden av sin makt , Europeisk livsstil hade spridit sig över hela världen och samt dess kultur. De stormakter som fanns då litade inte på varandra och det skapades en världsomspännande militär konflikt mellan länderna , Tyskland ingick i en militär allians med Österrike-Ungern och Italien för att vara bereda ifall Frankrike skulle gå till anfall , Deras allians blev sedan kallad för Trippelalliansen. När Frankrike fick reda på att trippelalliansen hade bildats anslöt de sig med Ryssland och bildade en allians med dem. Även Storbritannien som såg sitt intresse i kolonierna och kontrollen över ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Första världskriget och mellankrigstiden | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.