Första världskriget och mellankrigstiden | Historisk analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Årskurs 3
  • Historia 1a1
  • A
  • 7
  • 4226
  • PDF

Första världskriget och mellankrigstiden | Historisk analys

En historisk analys av första världskriget och mellankrigstiden. Eleven redogör för första världskrigets orsaker och följder, samt avgörande historiska händelser som ägde rum under kriget. Vidare så berättar eleven om vad som kännetecknade mellankrigstiden och hur andra världskriget kom att växa fram.

Innehåll

Världskrigens tid 1914-1939

- Varför blev det krig 1914?
- Krigs start
- Krigets gång
- Krigets följder och konsekvenser
- Mellankrigstiden
- Källor

Utdrag

Efter krigets slut ändras människornas sätt att se på saker och illusionerna som människor skaffat sig innan kriget löses upp. Gamla sanningar ifrågasattes. Innan kriget var kristendomen väldigt stark i Europa, nationalismen var någonting självklart och framstegsoptimismen, tanken att teknik och vetenskap skulle göra samhällena bättre och bättre. Alla nämnda illusioner människor skaffat sig fick rejäla... Köp tillgång för att läsa mer

Första världskriget och mellankrigstiden | Historisk analys

[0]
Inga användarrecensioner än.