Försurning | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Försurning | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som lyfter fram och redogör för olika aspekter inom försurning som miljöföreteelse. Eleven berättar bl.a orsakerna till försurning, olika åtgärder, och dess påverkan på miljön, samt hur situationer ser ut i Sverige.

Innehåll

Försurning

- Vilka ämnen försurar och var kommer de ifrån?
- Var ser vi att det blir en påverkan och vad är det för påverkan?
- Vad har gjorts och vad görs för att motverka försurning?
- Varför har Sverige blivit så påverkat av försurning?
- Ge några exempel på försurningsskador.
- Källor

Utdrag

Liksom då svavelsyran bildades då svaveloxiderna reagerade med vatten (H2O) uppe bland molnen reagerar kväveoxiderna på samma sett, fast istället så blir de till salpetersyra.

Ammoniakutsläppen här i Sverige kommer till största del från lantbruket, ca 90 %. Ammoniak, som är en kväveförening, härstammar från stallgödsel. Utsläppen från ammoniak finns då... Köp tillgång för att läsa mer

Försurning | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-12-11
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Det var en väldig bra text.