Försurning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1204
  • PDF

Försurning | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att undersöka hur försurning påverkar miljön. Det görs genom två olika laborationer. I den första laborationen utreds vad som händer med pH-värdet på vatten som utsätts för utandningsluft, och i den andra laborationen undersöker eleverna sjöars buffertkapacitet.

Innehåll

Laboration försurning

- Material/metod
- Hypotes
- Resultat
- Slutsats

- Syfte/frågeställning
- Material/metod
- Hypotes
- Resultat
- Slutsats/diskussion
- Alkalinitet
- Felkällor
- Lösningar på försurning

Utdrag

1) Material/Metod: En 400ml bägare fylls till hälften med kranvatten. BTB tillsätts. Utandningsluft blåses ned i bägaren genom ett sugrör.

2) Syfte/frågeställning: Tag reda på huruvida god alkalinitet näringsrika resp. näringsfattiga sjöar har jämfört med varandra och hur olika bergarter kan motverka försurning. Vad kan vi göra åt problemet?

Material/Metod: Två 600/400 ml bägare, i den ena läggs kalksten tillsammans med ¼ kranvatten. I den andra bägaren läggs lite grus, sten och fylls på med ¼ destillerat vatten. BTB tillsätts i båda bägarna. En förbränningssked fylls med svavel(S) och tänds på med en gasbrännare. Då svavlet brinner förs skeden ned i bägare nr 1 utan att skeden berör vattnet. Ett urglasplaceras över bägaren. När svavlet slocknat och en kraftig rökutveckling blivit tydlig tas skeden upp, men urglaset lämnas på. Samma process upprepas med den andra bägaren... Köp tillgång för att läsa mer

Försurning | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.