Försurning: Odling av vitlök i svavelsyralösning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • A
  • 10
  • 4017
  • PDF

Försurning: Odling av vitlök i svavelsyralösning | Labbrapport

En utförlig labbrapport vars syfte är att utreda hur växter påverkas av försurning. Eleven undersöker tillväxten hos vitlök som har odlats i svavelsyralösning.

Innehåll

Vitlöks påverkan av odling i svavelsyralösning - Ekologiprojektet

- Syfte
- Teori och bakgrund
- Materiel
- Utförande
- Hypotes
- Mätresultat
- Förklaring och behandling av mätresultat
- Resultat
- Feldiskussion
- Slutsats
- Summering
- Källor

Utdrag

Materiel
• 4 st e-kolvar (300 ml)
• Mätglas (100 ml)
• 4 st vitlöksklyftor från en och samma vitlök (gärna i så lika storlek som möjligt)
• 4 st tandpetare
• pH-papper
• Glasstav
• Svavelsyra (1 mol/dm3)
• Vatten (kranvatten)
• 2 st droppipetter (en till svavelsyran och en till vattnet)
• Maskeringstejp
• Penna (gärna tusch eller annan penna som syns på maskeringstejp)
• Pincett
• Säkerhetsutrustning; Laborationsrock och skyddsglasögon (vid hantering av svavelsyra)
• Linjal/Måttband

Utförande
Dag 1 mättes 300 ml (ca 0,5-1 cm från öppningens kant) vatten upp med mätglas (3x100 ml) i vardera av de fyra e-kolvarna, som märktes 1-4 med hjälp av markeringstejp och penna. Sedan gjordes en spädningsserie av svavelsyra enligt följande:
• E-kolv 1: Vatten. 0 droppar svavelsyra + 15 extra droppar vatten.
• E-kolv 2: Vatten + 5 droppar svavelsyra + 10 extra droppar vatten.
• E-kolv 3: Vatten+ 10 droppar svavelsyra + 5 extra droppar vatten.
• E-kolv 4: Vatten+ 15 droppar svavelsyra
Därefter rördes varje lösning om med en glasstav varpå fyra små bitar pH-papper (ca 1 cm vardera) doppades i varje lösning med pincett och pH-värdena noterades. Därnäst fördes en tandpetare igenom vardera vitlöksklyfta ungefär på mitten av dess höjd och placerades sedan över varsin e-kolvsöppning med roten nedåt, så att respektive klyfta hängde tvärs över öppningen och nådde vattnet (ca 0,3-0,5 cm under vattenytan). Samtliga objekt (1-4) placerades till sist i fönstret med tillgång till ljus och syre i en vecka. Varje till vart annan dag (dag 2-7 av experimentsperioden) antecknades vitlöksklyftornas rotlängd (för den längsta roten), rotantal och stjälklängd. Dag 8 antecknades dessa värden en sista gång och pH-värdena mättes och antecknades på nytt på samma sätt som vid dag 1... Köp tillgång för att läsa mer

Försurning: Odling av vitlök i svavelsyralösning | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Försurning: Odling av vitlök i svavelsyralösning | Labbrapport.