Försurning | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 625
  • PDF

Försurning | Sammanfattning

En kort sammanfattning om försurning, med fokus på de biologiska processer som äger rum när olika ekosystem drabbas av försurning. Eleven lyfter även fram konsekvenserna av försurning på ett internationellt plan, samt den nuvarande situationen.

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

När en sjö försuras påverkas dess artrikedom som är känsligt för en minskad koncentration av kalciumjoner och att aluminiumjonkoncentration ökar, hälften av djurarterna försvinner vid ett minskat pH-värde från 6 till 5. De arter som lever på botten som snäckor, kräftor och musslor dör först, då de blir ett lättare byte när kalciumnivån sjunker och deras skal mjuknar. Det som många fiskarter påverkas av är att... Köp tillgång för att läsa mer

Försurning | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.