Försurning och Urlakning | Jämvikten | Kemi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi B
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 739
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Försurning och Urlakning | Jämvikten | Kemi B

En fördjupningsuppgift i Kemi B, där eleven undersöker försurning av marker och urlakning av närsalter. Vidare så beskrivs även jämvikten, atmosfärens gaser och skogsmarkens kemi.

Innehåll

- Inledning
- Fakta om försurning
- Jämvikten
- Diskussion
- Källhänvisning

Utdrag

Fakta om försurning
Om marken får vätejoner genom regn då kommer vätejonerna bindas till markpartiklar och ersätta andra laddade joner som kan vara natrium, magnesium och kalium. De kommer att försvinna lättare från marken genom urlakning då ökar försurningen.

Försurning uppkommer när växter tar upp näring i form av positiva joner, som tillexempel ammoniumjoner eller kalciumjoner. Då får vi ut lika mycket vätejoner, och marken blir försurad. Det kan också ha andra anledningar som skogsavverkning. När skogen växer tar den upp basiska växtnäringsämnen och frigör samtidigt växtjoner.

Efter avverkningen förs de basiska växtnäringsämnena bort och effekten blir ökande surhetsgrad av mark. Luften som vi andas med har förstörts med gaser och många giftiga utsläpp som kommer till miljön varje dag... Köp tillgång för att läsa mer

Försurning och Urlakning | Jämvikten | Kemi B

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var till stor hjälp för mig i alla fall, trovärdiga källor så man vet att det inte bara är påhittat.
 • 2016-11-15
  Skriven av Studerande på Termin 5
  det är jättebra och bra skrivit