Försurning och vattnets pH-värde | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1278
  • PDF

Försurning och vattnets pH-värde | Labbrapport

En labbrapport som handlar om försurning och vattnets pH-värde. Här undersöks hur vattnets pH-värde förändras när koldioxid tillförs samt hur det förändras när man förbränner svavel ovanför vattenytan.

Lärarens kommentar

Jag fick det högsta betyget enligt min lärares betygskala.

Innehåll

Labb 1

- Syfte
- Material och metod
- Resultat
- Slutsats

Laboration försurning

- Syfte
- Material och metod
- Resultat
- Slutsats, felkällor, förbättringar
- Förklara skillnaderna mellan de två sjöarna från början.
- Vad händer när man eldar svavel?
- Vad kan vi göra åt problemet?

Utdrag

Material och metod: Förbränningssked, svavel, gasolbrännare, två bägare 400-600mls bägare, granit och gnejs, krossat kalksten (CaCO3)
I den ena bägaren lade vi krossat CaCO3 (kalksten, kalciumkarbonat) tillsammans med 1/3 - 1/4 kranvatten. I den andra bägaren lade vi lite grus, sten vilket ar granit och gnejs och fylld den med 1/3 - 1/4 destillerat vatten. Vi fyllde sedan en förbränningsked med svavel (S) och vi skulle tända på den med hjälp av gasolbrännaren. När svavlet brinner så skapar man svavledioxid och då skulle man föra ned skeden i bägaren nr 1 med ett lock på och utan att doppa skeden i vattnet. Vi skulle vänta tills svaveldioxiden slocknat. Sedan skulle vi skaka bägaren och notera färgförändringar... Köp tillgång för att läsa mer

Försurning och vattnets pH-värde | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.