Folkhälsa | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
 • Annat
 • G
 • 4
 • 2084
 • PDF

Folkhälsa | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om folkhälsa. Här tas bland annat lagar och överenskommelser kring folkhälsa, hälsa på arbetsplatsen och hur lagar påverkar enskilda individer upp. Dessutom planeras ett vägledande hälsosamtal med en person med hälsoproblem.

Observera att källförteckning saknas.

Innehåll

- På vilket sätt kan egenmakt och KASAM förbättra hälsan?
- Det finns många lagar och överenskommelser som styr hur vi bör arbeta för att uppnå hälsa inom olika områden. Ge exempel på lag/bestämmelse som påverkar mig som privatperson.
- Ge exempel på lag/bestämmelse som påverkar mig i arbetslivet som anställd. Motivera ditt svar.
- Ge exempel på lag/bestämmelse som påverkar/verkar för utsatta grupper i samhället. Motivera ditt svar.
- Beskriv hur du skulle planera och genomföra ett vägledande hälsosamtal inom valfritt område (inom folkhälsa), på individnivå.
- Förklara syftet med en hälsoprofil och ge exempel på hur man kan använda en hälsoprofil som ett redskap i folkhälsoarbete.

Utdrag

Det finns många lagar som påverkar mig som privatperson. Bjärås och Kanström tar upp några som tex HSL, tandvårdslagen, skollagen m.fl. HSL är en lag som påverkat mig mycket och som bestämmer till vilket sjukhus jag får gå till, när jag får gå dit, till vilken avdelning och hurdan vård jag får när jag kommer dit. Sjukhusets styrelses bestämmelser om prisnivå på besök påverkar mig mycket. Skollagen bestämmer att jag har rätt till grundläggande utbildning. Tandvårdslagen ger mig rätt till subventionerad tandvård och smittskyddslagen som berättar hur jag ska bete mig i frågor... Köp tillgång för att läsa mer

Folkhälsa | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det är lager och bestämmelser som kan påverka us i livet.