Folkhälsoproblem: Övervikt & Fetma | Friskvård och hälsa | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 2
  • Annat
  • A
  • 3
  • 1431
  • PDF

Folkhälsoproblem: Övervikt & Fetma | Friskvård och hälsa | Utredande text

En utredande text inom friskvård och hälsa, som redogör för ett av vår tids vanligaste folkhälsoproblem: Övervikt och fetma. Eleven berättar om orsakerna till fetmaepidemin och dess utveckling, samt dess konsekvenser för hälsan på en rad områden.

Lärarens kommentar

Utmärkt, väl utfört.

Innehåll

- Folkhälsoproblem - Övervikt/Fetma
- Källförteckning

Utdrag

Övervikt/fetma försämrar livskvalitén avsevärt och hör ofta ihop med psykiska besvär som till exempel depression.
Övervikt leder också till ökad sjukfrånvaro, ökade förtidspensioner och ökad social utsatthet.
I vårt samhälle där media och attityder runt oss håller fram det smala, snygga idealet som det yttersta beviset på lycka, sociala medier hetsar fram ett skönhetsideal och en kropps och utseendehets som väldigt få kan leva upp till och många mår väldigt dåligt av. Den ökade fokusen på... Köp tillgång för att läsa mer

Folkhälsoproblem: Övervikt & Fetma | Friskvård och hälsa | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.