Folkhemmet | Per Albin Hansson | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Historia 2b - Kultur
  • B
  • 4
  • 1885
  • PDF

Fördjupningsarbete: Folkhemmet | Per Albin Hansson | Fördjupningsuppgift

En längre fördjupningsuppgift som redogör för begreppet "Folkhemmet" som myntades av Per Albin Hansson under 1900-talets första halva. Eleven belyser både folkhemmets positiva och negativa sidor. Notera att källor saknas.

Innehåll

- Folkhemmet både från den ljusa och från den mörka sidan
- Vad var den ljusa sidan med folkhemmet?
- Vad var den mörka sidan med folkhemmet?
- Vilken historia ska berättas?

Utdrag

"Vad var den ljusa sidan med folkhemmet?
Politikerna och alla de reformer som kom skapades 1930-1975 var den ljusa sidan av folkhemmet.
I riksdagsvalet 1932 så fick Socialdemokraterna ökat stöd, men de var inte tillräckligt stora för att få riksdagsmajoritet. Så när Hitler vann valet i Tyskland 1932, var Per Albin Hansson mycket angelängen om att ha en stark regering. För att människorna i Sverige skulle få en starkare tilltro till demokratin så inledde Per Albin Hansson förhandlingar med Bondeförbundet. Deras överläggningar kallades ”kohandel”, och partierna kom fram till ett avtal om samarbete. Avtalet var att Bondeförbundet skulle få in sin politik om stöd åt jordbruket mot att de accepterade en del av socialdemokraternas krisprogram . Det politiska läget i landet stabiliserades tackvare ”kohandel”. Men arbetskonflikterna fortsatte. 1938 i Salsjöbadsavtalet kom man fram till hur man i framtiden skulle lösa konflikterna. Detta avtal blev en vändpunkt för utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Istället för konfrontation så var det dags för kompromisser när det gällde arbetsmarknaden."... Köp tillgång för att läsa mer

Folkhemmet | Per Albin Hansson | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2014-05-31
    bra information, mycket lärorikkt!! :D
  • 2021-01-20