Folkhemmet | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 18
  • 4449
  • PDF

Folkhemmet | Rapport

En rapport som handlar om det svenska folkhemmet, begreppet som myntades av socialdemokraten Per Albin Hansson. Syftet med rapporten är att få djupare kunskap om hur folkhemmet såg ut och varför. Rapporten utgår från följande frågeställningar:

• Vilken är den historiska bakgrunden till varför det skapades ett folkhem i Sverige?
• Hur såg det svenska folkhemmet ut?
• Hur har folkhemstanken påverkat den välfärdsstat som vi har idag?

Lärarens kommentar

Har inte fått kommentarer än, bara betyg

Innehåll

1. Inledning
2. Syfte och frågeställningar
3. Metod och källor
4. Vägen till folkhemmet
4.1 Strejk i luften
4.2 Socialdemokratins födelse
4.3 Per Albin Hansson – Folkhemmets fader
4.4 Välfärdspolitik
5. Folkhemmet – Ett hem för alla!
5.1 Arbetarnas efterkrigsprogram
5.2 50-talet, familjens årtionde
5.3 Välfärden
5.4 Folkhemmet – ”Ett perfekt samhälle”
6. Folkhemmet i dagens samhälle
6.1 Folkhemmets slut
6.2 Tiden efter folkhemmet
6.3 Folkhemmets påverkan på dagens samhälle
7. Analys och sammanfattning
8. Källförteckning:

Utdrag

Folkhemmet var en samhällsvision men används idag även för att beskriva en tidsepok i vår hisoria som varade mellan slutet på 1930-talet ända fram till 1960-talet. Folkhemsvisionen såg ut på det sättet att alla skulle ha lika rättigheter i samhället. Folkhemsperidoden var en glansperiod i Sverige då vårat land utvecklades väldigt mycket och väldigt snabbt. Vi höjde boendestandarden genom att bygga en massa lägenheter där... Köp tillgång för att läsa mer

Folkhemmet | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-23
    ........................................................