Folkhemmets framväxt | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia A
 • MVG
 • 10
 • 3173
 • PDF

Folkhemmets framväxt | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som undersöker hur den svenska välfärdsstaten växte fram under början av 1900-talet, med fokus på industrialisering och framväxten av det svenska folkhemmet. Eleven tar bland annat utgångspunkt i frågorna:

- Vad möjliggjorde att det svenska folkhemmet?
- Vilka faktorer låg bakom och drev på utvecklingen som ledde till folkhemsbygget?

Lärarens kommentar

Mycket bra (MVG).

Innehåll

FOLKHEMMETS FRAMVÄXT: FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR DESS UPPKOMST
- Sammanfattning
- Inledning
- Syfte
- Metod och källdiskussion
- Bakgrund
- Analys
- Industrialisering och faktorer som spelar roll i industraliseringsprocesses
-- Befolkningsökning
-- Naturtillgångar
-- Kapitalackumulation
-- Ökning av produktionsenheternas storlek och specialisering
-- Tekniska framsteg
- Fred och samförstånd
- Kultur och idéer
- Demokrati
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning
Efter att Sverige hade industrialiserats fick Per Albin Hanson genomslag för sin idé om folkhemmet. Ett samhälle där folk skulle vara jämlika och få det bättre skulle byggas. Intentionerna bakom folkhemstanken var att förbättra livsvillkoren för folket och utplåna ekonomiska och sociala skillnader. Många aspekter i folkhemstanken förverkligades. Faktorer som låg bakom utvecklingen av folkhemsbygget var bland annat industrialiseringen, freden och samförståndet i samhället, den fungerande demokratin, de tankar och idéer som fanns och formade samhället.

Inledning
Sverige var ett land där man brukade jorden som i alla tider. Livet skiftade mellan vinter och sommar, goda och dåliga skördeår, svält och överflöd.
Antagligen kom man inte under sin livstid längre än till sockengränsen.
Sedan hände något. Under bara några få år industrialiserades Sverige.
1928 myntade Per Albin Hanson begreppet Folkhemmet, där alla skulle vara delaktiga och få det bättre. Svenskarna fick snart se resultaten av denna vision i form av bland annat lägre klyftor mellan rik och fattig, allmänna socialförsäkringssystem, bättre bostäder, lagstadgad semester och ökad köpkraft. Efter andra världskriget låg Sverige i den absoluta toppen gällande länders välfärd. Beundrat av vissa sett med förundran av andra.

Syfte
Syftet är att undersöka hur Sverige under några år från slutet av 1860-talet till 1970-talet kunde industrialiseras och det svenska folkhemmet byggas. Vad möjliggjorde att det svenska folkhemmet byggdes. Vilka faktorer låg bakom och drev på utvecklingen som ledde till folkhemsbygget... Köp tillgång för att läsa mer

Folkhemmets framväxt | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket välskriven! Bra