Folkmord | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • A
 • 12
 • 4515
 • PDF

Folkmord | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om folkmord, där häxprocesserna på 1500-talet, imperialismen och kolonialiseringen av Afrika på 1800-talet och Förintelsen under andra världskriget redogörs för och diskuteras. De tre folkmorden jämförs också med varandra. Innehåller även ett utförligt avsnitt om källkritik.

Innehåll

Folkmord

1. Inledning
2. Tidsperioder
2.1 Häxprocesser
2.2 Imperialismen i Afrika
2.3 Förintelsen
3. Diskussion
3.1 Häxprocesser
3.2 Imperialismen i Afrika
3.3 Förintelsen
4. Källor
4.1 Källförteckning
4.2 Generell källkritik
4.3 Häxprocesser
4.4 Imperialismen i Afrika
4.5 Förintelsen

Utdrag

1. Inledning

Detta arbete kommer handla om folkmord från olika tidsperioder. Folkmord betyder att en hel folkgrupp eller delar av den utrotas. Dessa grupper kan bestå av människor av samma ras, land eller religion. Folkmord kan innebära att människor tvingas leva under hemska förhållanden som till exempel koncentrationslägren under andra världskriget eller att de avrättas. I detta arbete kommer jag att diskutera om det finns några spår kvar från folkmorden i dagens samhälle och hur det var möjligt att kunna utrota delar av eller en hel art utan att någon eller något sätter stopp för det.

2. Tidsperioder

2.1 Häxprocesser
Häxprocesserna varade i Europa från 1400-talet till 1600-talet och var som störst och värst i Tyskland, Frankrike England och Schweiz. Under häxprocesserna förföljdes personer som blivit stämplade som häxor strikt. ”Häxorna” anklagades för att ha använt sig av magi och gjort uppror mot gud. De straffades hårt och på olika vis oftast med döden. De vanligaste avrättningsmetoderna var att häxorna brändes levande på bål, hängdes eller halshöggs.

Två munkar skrev boken ”häxhammaren” som gav tips på hur man skulle avslöja en häxa. De påstod att man medhjälp av denna bok skulle kunna avslöja och bekämpa trolldomen. Den katolska kyrkan rekommenderade även att alla som var misstänkta för att vara häxor skulle prövas i ett häxprov.

Man började sedan, för att bevisa att en person verkligen var en häxa använda sig av två olika test. Det första var vattentestet som gick ut på att man band fast den misstänkta och sedan kastade den i vattnet, om hen sjönk var hen oskyldig och om hen flöt var hen skyldig. Problemet med detta var att otroligt många dog i onödan eftersom de oskyldigq sjönk och därmed drunknade. Det är bland annat sådan här form utav information som sedan utelämnades när prästerna skrev ner hur testet hade gått till för att inte framstå som sämre. Det andra testet gick ut på att man skulle hitta ”djävulens märke”. Det gick till på följande vis, kvinnan fick ta av sig helt naken för att sedan bli stucken av... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmord | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  sådärrrrrrrrrrrrrrrrr
 • 2015-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  goooooooooooooooooood