Folkmord | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • A
  • 3
  • 994
  • PDF

Folkmord | Frågor och svar

Denna text innehåller svar till 5 viktiga frågor kring folkmord:
1- Det finns flera teorier om folkmord. Med stöd av dessa teorier kunde folkmordet i Osmanska riket och Rwanda ha förhindrats? Vilka likheter och skillnader kan du identifiera gällande de olika folkmord vi har studerat?

2-Följande faktorer är starkt förknippade med folkmord: Imperium, ideologi, revolution, krig och modernisering. Välj ett av begreppen och redogör för dess betydelse i folkmordssammanhang.

3-Åskådare, offer och förövare: Vilka åskådare kan ni identifiera gällande folkmordet i Rwanda? Beskriv dem. Jämför och diskutera vilken nivå av ansvar man kan lägga på olika åskådare, exempelvis enskilda privatpersoner, tjänstemän, journalister/media, partier, internationella organisationer eller andra stater.

4-Förintelsen har en särställning som folkmord. Varför? Är det motiverat?

5-På vilket sätt kan folkmord brukas? Varför erkänns inte folkmordet i det osmanska riket till skillnad från Rwanda? Spelar det någon roll om ett folkmord erkänns eller ej? Jämför Tysklands förhållningssätt till Förintelsen, folkmordet på armenierna och Rwanda. Motivera ditt svar.

Utdrag

1. Det finns flera teorier om folkmord. Med stöd av dessa teorier kunde folkmordet i Osmanska riket och Rwanda ha förhindrats? Vilka likheter och skillnader kan du identifiera gällande de olika folkmord vi har studerat?
Likheter:
- Det fanns en likartad utveckling i både Rawanda och Osmanska riket där lägre ställda stigmatiserade grupper som hutuier (Rawanda) och armenier i Osmanska riket krävde större makt. Deras mobilisering i samhället krävde en förändring i maktstrukturen och därmed hotades maktbalansen.
- Man fick med sig viktiga delar i samhället. Dvs militären och polisen gjorde inget motstånd för ökad spänning mellan folkgrupperna.
- Det fanns ett utbrett missnöje med dåvarande maktstrukturen där man kände att makten (etablissemangets politik) hade kommit för långt ifrån medborgarna och det skapar möjligheter för att missnöje ska få utrymme i politiken.
- Tudelning mellan “raserna”. I den kulturella strukturen finns det en motsättning mellan etniska grupper.
- Fanns ingen stabil demokrati i länderna.

Skillnader:
- I Rawanda genomförde man försök (exp samlingsregering) för att skapa balans... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmord | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.