Folkmord | Muslimer i forna Jugoslavien

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 5
 • 1335
 • PDF

Fördjupningsarbete: Folkmord | Muslimer i forna Jugoslavien

En uppsats i Samhällskunskap 1b, där eleven undersöker folkmordet på muslimer i det forna Jugoslavien. Fokus ligger bland annat på bakgrunden till folkmorden, Bosniens självständighet, attentat riktade mot muslimer och internationella reaktioner. Vidare så undersöker eleven också konsekvenser av fredsavtalet vad gäller samhälle, politik, ekonomi och handel.

Innehåll

- Inledning
- Bakgrund
- Bosnien blir självständigt
- Hur påverkades befolkningen?
- Internationella reaktioner
- Samhälle och politik
- Ekonomi och handel
- Konsekvenser
- Källor

Utdrag

Jag har valt att skriva om folkmordet på Muslimerna i det forna Jugoslavien. Jag valde det därför att det inte skedde för så länge sedan. Till skillnad från t.ex. folkmordet på judarna under förintelsen på 40-talet så hände detta bara för cirka 20 år sedan. Det hela började huvudsakligen 1980 i och med kommunist ledaren Josip Broz Titos dör 1980 och slutade inte för ens år 1995 efter förhandlingar i Dayton, Ohio.

Bakgrund:
Det har under många år tillbaka i tiden varit spänning mellan länderna på Balkan. År 1929 bildades med en positiv attityd Jugoslavien. Men den attityden skulle ta en snabb ändring. Det nya riket styrdes av Serber och andra människor hade inte mycket att säga till om när det kom till hur landet skulle styras... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmord | Muslimer i forna Jugoslavien

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Intressant och lärorik!