Folkmord inom nazismen & kommunismen | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Historia 2b - Kultur
 • A
 • 13
 • 6768
 • PDF

Frågor och svar: Folkmord inom nazismen & kommunismen | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som redogör för förekomsten av folkmord med särskilt fokus på det som skedde i nazismens och kommunismens namn. Arbetet reder ut olika begrepp, relevanta historiska personer och jämför nazismen med kommunismen. Ämnet diskuteras även utifrån ett samhällsvetenskapligt och psykologiskt perspektiv.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Folkmord inom nazismen & kommunismen

1a] Resonera kring begreppet folkmord [genocidium]. Vad innebär det? När och varför lanserades det?
1b] Vilka skillnader och likheter finns mellan nazisternas folkmord och sovjetkommunismens folkmord? Är det rätt att jämföra dessa folkmord?
1c] Varför har sovjetkommunismens brott aldrig erkänts internationellt som ett folkmord? Vilka konsekvenser har detta fått tror du?
1d] Resonera kring de ledande personernas roll inom kommunismen [Lenin, Trotskij, Stalin, Crustjev] och nazismen [Hitler, Speer, Göring, Goebbels]. Vilken betydelse spelade de?
1e] Vilken roll spelar konspirationsteorier för genomförandet av folkmord?

2a] Är nazismen och kommunismen ett hot emot vår demokrati?
2b] Hur kan vi i dagens samhälle lära av olika folkmord, som förintelsen och sovjetkommunismens brott?
2c] Går det att förstå folkmord och de mekanismer som ligger bakom?
2d] Har du något exempel på folkmord som skett efter 1945? Beskriv kort konflikten.
2e] Pågår det folkmord just nu?

3a] Vad styr en människas handlande? Har hon en fri vilja?
3b] Har vi alltid ansvar för våra handlingar?
3c] Finns det ett kollektivt ansvar?
3d] Vem kan ställas till svars för ett folkmord?
3e] Var kommer ondskan ifrån?

Utdrag

Det sovjetkommunistiska folkmordet kallas Tjistkan, vilket betyder den stora utrensningen, och startade 1936 där Stalin gjorde sig av politiska oliktänkare, motståndare och självägande bönder igenom fängelser, avrättningar och koncentrationslägren i Gulag. Däremot måste man gå tillbaka till 1920, när Stalin fått absolut makt och inser att Sovjet måste komma ikapp resten av världen och industrialiseras. För att nå målen i planen skulle mer... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmord inom nazismen & kommunismen | Instuderingsfrågor

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-30
  Skriven av Studerande på Termin 2
  Hjälpmedel till uppsatsskrivningen jag hade om nazismen
 • 2015-08-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Informativ svar och bra frågor.
 • 2016-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ganska bra och lite kort